SB "ELFA" EILINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022-04-24, sekmadienį, 10:00 val. prie Bendrijos vasarinio vandens bokštų vyks 2022 m. eilinis visuotinis SB „ELFA“ narių SUSIRINKIMAS Jam neįvykus (t. y. nesusirinkus pakankamam Bendrijos narių skaičiui), pakartotinis narių susirinkimas numatomas: 2022-05-22, sekmadienį, 12:00 val.


Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2021 m. ir jos tvirtinimas;

2. Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;

3. Revizijos komisijos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas;

4. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2022 m. tvirtinimas;

5. Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir patvirtinimas 2022 metams;

6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;

7. Bendrijos revizijos komisijos ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai;

8. Einamieji klausimai:

8.1. Kelių remonto darbai;

8.2. Gatvių apšvietimo įrengimo tęstinumas;

8.3. Žieminio vandentiekio modernizavimas ir vasarinio vandentiekio naudojimo klausimai;

8.4. Kiti einamieji klausimai.


Prašome teikti pasiūlymus aktualiais klausimais (su sprendimais ir alternatyvomis) el. paštu elfa.valdyba@gmail.com arba Facebook grupėje. Klausimai bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Dalyvaukime, siūlykime, spręskime kartu!

SB „Elfa“ valdyba